orangewarsawopen.pl

Co powinno się wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Co powinno się wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

16.11.2020, 15:08

Dnia 16 listopada, od prawie 25 lat celebrowany jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Stosunkowo bardzo dużo osób codziennie spotyka się z brakiem tolerancji i to właśnie ta data ma to przypominać. Prośba do wielu instytucji publicznych, naukowców oraz rządów tego rodzaju jest natchnieniem do tego, by znaleźli rozwiązanie tego sporego problemu. Organizacji UNESCO bardzo zależy przede wszystkim na tym, aby wyeliminować nietolerancję przez edukację, czy również tworzenie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu promowanie akceptacji oraz zachęcanie do braku agresji wobec osób dyskryminowanych.

Cała ta aktywność została wywołana poprzez coraz częściej tworzące się zjawiska przemocy, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Z bardzo częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, zmagają się właśnie te mniejszości, co zaobserwowano na przestrzeni kilku lat. Oznaki braku aceptacji są ogromnie dotkliwe dla osób szykanowanych, dlatego również obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają komunikować o różnych aktach użycia siły, a także pomóc w odnalezieniu głównych przesłanek uformowania się nietolerancji. Takie czyny mogą być pomocne do tego, by zrozumieć, czym faktycznie jest szanowanie cudzych praw i cudzej własności, ale także przedstawić, co to jest uznanie oraz postrzeganie różnic indywidualnych. Ponadto ma edukować, uczyć umiejętności wysłuchiwania, rozumienia innych ludzi, ale również doceniania różnorodności względem kultur.

Jak w naszym kraju świętuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Jednogłośny manifest wygłosili prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast, w którym to proszą o zapobieganie werbalnej i fizycznej agresji wynikającej z rasizmu i homofobii, ale i także okazują niebywałe oparcie dla tych osób. Prezydenci miast takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice podpisali się pod tymże apelem. Solidarność dnia 16 listopada będzie ukazywana poprzez zawieszanie tęczowych flag oraz oświetlenie budynków, jak powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Przede wszystkim w tęczowych barwach został podświetlony Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Wyślij